ŠTA ZNAMO O OMICRON SOJU I POST-COVID TERAPIJA BIOREZONANTNOM METODOM

Visoko prenosiv Omicron soj COVID-19 izaziva neviđen nalet infekcija širom sveta. Prikupili smo najnovije stručne informacije o ovoj varijanti i nastavićemo da se edukujemo kako više informacija bude dostupno. Šta je soj Omicron? Omicron soj COVID-19 SZO je nazvala sojem koji izaziva zabrinutost na osnovu dokaza da ima nekoliko mutacija koje mogu uticati na to […]

TOKSINI: Odakle dolaze, kako utiču na naš organizam i kako ih se osloboditi?!

Da bismo pojasnili šta se pod toksinima podrazumeva i o kojim vrstama toksina govorimo, krenućemo od porekla ove reči. Imenica toksin nastala je – izvođenjem iz prideva toksičan (eng. toxic) što u prevodu znači otrovan.   O toksinima, pored čisto hemijskog značenja, danas govorimo i u biohemiji, kvantnoj medicini, psihologiji. Pa tako govorimo i o „toksičnim odnosima“ u vezama, ili na poslu. […]

Kontakt