Lekar opšte medicine – vaš porodični lekar

Dok u konvencionalnoj medicini najčešće govorimo o izabranom lekaru, u integrativnoj medicini lekara najbolje opisuje odrednica porodični lekar. Lekarski tim Longa Vite zagovara upravo ovakav vid lečenja i brige o pacijentima.

Zadatak lekara opšte medicine je da objedini sve dijagnostičke i terapijske metode i sagleda sve mogućnosti kako bi pomogao pacijentu. I dok u konvencionalnoj medicini ova uloga danas pripada izabranom lekaru kod koga pacijenti zakazuju i rade opšte preglede, naš pristup je drugačiji. Naši lekari su pre svega porodični lekari.

Institucija porodičnog lekara, nekada jako zastupljena, danas je uglavnom zapostavljena, potpuno nepravedno. Zašto porodični lekar? Zato što on ima poseban pristup, prema pacijentu se odnosi kao prijatelj, odlično poznaje njegovu, ali i zdravstvenu istoriju cele njegove porodice, navike pacijenta, životne okolnosti. Shodno informacijama kojima raspolaže, porodični lekar je u mogućnosti da se detaljnije posveti kako prevenciji bolesti, tako i lečenju raznih zdravstvenih stanja kod svakog svog pacijenta.

Porodični lekar poznaje našu genetiku, naše životne navike i stil, posao kojim se bavimo i okolnosti vezane za posao, porodične prilike – zapravo sve one faktore koji utiču na naše zdravlje i eventualan nastanak bolesti. Porodičan lekar je naš prijatelj, zdravstveni radnik koji ima odličan uvid u našu istoriju bolesti i sposoban je da nam pruži medicinsku podršku tokom svih životnih faza.

Sa pojavom novih bolesti i razvijanjem specijalnosti, uloga porodičnog lekara je nepravedno zanemarena. Lečenje i nega su postali kompleksni, a oboleli se često osećaju izgubljeno u velikim multispecijalističkim zdravstvenim ustanovama.

Porodični lekar je upravo ona osoba kojoj trebamo poveriti naše najveće strahove i brige o zdravlju. Pacijenti mogu da se oslone na stručnost lekara opšte medicine, na blagovremeno propisanu terapiju i stalnu podršku. Sa znanjem o porodičnoj zdravstvenoj istoriji i u skladu sa trenutnim stanjem pacijenta, lekar dalje može, kada je to potrebno, uputiti na pregled specijaliste.

Iako se vremenom njihova uloga izgubila, porodični lekari ponovo dobijaju na značaju u modernom društvu, i to sa valjanim razlogom.

Oslanjajući se na principe klasične medicine i usvajajući komplementarne metode, porodični lekar je u prilici da nas upozna sa svim mogućim načinima lečenja. Prema tome, u poziciji je da doprinese opštem kvalitetu života.

Porodični lekar preporučuje specijalizovanu negu u svakoj životnoj fazi i na taj način osigurava da pacijent dobije tip zdravstvene nege u skladu sa njegovim godinama i tegobama.

Svi lekari opšte medicine u našem timu istovremeno su i lekari komplementarne medicine. Posmatraju svakog pojedinca kroz jedinstvo duha, uma i tela, i pristupaju pacijentu vodeći se principima integrativne medicine. U našoj opštoj ordinaciji možete uraditi detaljan pregled i sve neophodne analize, te dobiti terapiju na osnovu postavljene dijagnoze, odnosno savet za sprovođenje mera u cilju prevencije bolesti.

Obratite se za pomoć lekarima opšte medicine u poliklinici Longa Vita u Nišu ukoliko prepoznate neko od sledećih stanja:

Saniranje hitnih stanja

● Kašalj/prehlada/grip/upala grla i nosa
● Infekcije uha
● Manje povrede
● Postporođajna depresija
● Problemi sa kožom
● Sportske povrede
● Uganuća/udarci/modrice
● Infekcije mokraćnih puteva

Lečenje i nega hroničnih bolesnika

● Alergije
● Anksioznost
● Artritis
● Astma
● Depresija
● Bolesti srca
● Visok krvni pritisak
● Gojaznost
● Zloupotreba supstanci
● Dijabetes

Šta podrazumeva pregled lekara opšte medicine?

Lekar uzima anamnezu o trenutnoj bolesti, ali i opštem zdravstvenom stanju pacijenta, te obavlja kompletan klinički pregled i sve potrebne analize.

U našoj opštoj ordinaciji možete obaviti preglede respiratornog i gastrointestinalnog trakta, koštano-mišićnog i neurološkog sistema, preglede zbog kardiovaskularnih tegoba i hroničnih bolesti. Klinički pregled uglavnom podrazumeva pregled ždrela, auskultaciju pluća i srca, merenje krvnog pritiska i telesne temperature, palpatorni pregled abdomena, neurološki i EKG pregled.

Pored upotrebe uobičajenih aparata prilikom pregleda kao što su EKG, manometar, oksimetar, stetoskop, poseban akcenat stavljamo na metode komplementarne medicine (homeopatski pregled, BICOM pregled). Upravo zahvaljujući integrativnom pristupu, dijagnostika je efikasnija i preciznija.

Na osnovu pregleda, rezultata analiza i uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta, lekar postavlja dijagnozu, predlaže integrativnu terapiju i ako ima potrebe upućuje pacijenta na dodatne specijalističke preglede. U poliklinici Longa Vita u Nišu pacijentima su dostupni i specijalistički pregledi – kod pulmologa, dermatologa, nutricioniste, lekara estetske dermatologije i kvantne medicine.

Na koje prednosti možete da računate kada imate porodičnog lekara?

Imati porodičnog lekara pre svega znači da u svakoj prilici možete da se oslonite na stručno lice koje vodi brigu o vašem zdravlju, ali i zdravlju vaše porodice. Kao dobar poznavalac porodične istorije bolesti, lekar opšte medicine je u mogućnosti da:

Proceni rizik od određenih bolesti. Sa uvidom u životne navike, opšte zdravstveno stanje i genetiku, lekar procenjuje koliki rizik pacijent ima da razvije određenja patološka stanja. Ova saznanja u velikoj meri pomažu da se što doslednije sprovodu preventivne mere i tako bolest spreči.

Preporuči promenu u ishrani ili drugim životnim navikama. S ciljem da poboljša opšti kvalitet života pacijenta, porodični lekar preporučuje promenu u ishrani, daje smernice do zdravog stila života i stalna je podrška na putu ka blagostanju.

Preporuči određene lekove ili tretmane. Sa znanjem o vašem opštem zdravstvenom stanju, ali i o terapijama koje su dale najbolje rezultate u lečenju ranijih bolesti, lekar opšte prakse predlaže delotvorne lekove i tretmane.

Odredi koje dijagnostičke testove treba da uradite i preporuči pregled kod specijaliste. Ponekad se javljaju problemi koji zahtevaju konsultacije od strane specijaliste. Kada vi ili neko u vašoj porodici pati od određenih zdravstvenih tegoba, vaš porodični lekar će pronaći odgovarajućeg specijalistu i ubrzati proces lečenja.

Odredi vrste i učestalost skrining testova. Na osnovu porodične zdravstvene istorije i genetskih predispozicija za određene bolesti, porodični lekar procenjuje koliko često treba pacijent da radi skrining testove. Primera radi, ako je jedan član porodice imao dijagnozu tumora debelog creva, lekar će obavezno uputiti pacijenta na testiranje ukoliko ima neke od simptoma i stariji je od 35 godina. Otkrivanjem raka u ranoj fazi povećavaju se šanse za ozdravljenje.

Prepozna zdravstvena stanja koja inače ne bi bila uzeta u obzir. Kao odličan poznavalac okolnosti u kojima pacijent živi, bolesti koje je preležao i tegoba od kojih pate članovi njegove porodice, porodični lekar je u dobroj poziciji da prepozna zdravstvena stanja koja bi drugom lekaru možda promakla.

Proceni rizik od nasleđivanja bolesti. Na osnovu odgovarajućih testova i sveobuhvatne analize porodične zdravstvene istorije, lekar opšte medicine zaključuje ili ocenjuje kolika je verovatnoća da konkretnu bolest naslede vaša deca.

Zbog toga što posmatramo čoveka kao celinu, a ne samo njegovu bolest i terapiju, zagovarajući holistički pristup lečenju, nastojimo da iskoristimo najbolje iz metoda klasične i komplementarne medicine. Birajući lekara opšte medicine za svoju porodicu u poliklinici Longa Vita u Nišu, opredeljujete se za sveobuhvatno lečenje i negu. Uspostavljanje ravnoteže duha i tela pacijenta, praćenje tokom svih životnih promena i faza, i preventivna nega svih članova porodice je misija lekara koji rade u našem timu.

Prevencija pre svega

Pored dijagnostike i lečenja bolesti, poseta lekaru opšte medicine je važna i iz preventivnih razloga. Preventivna nega i redovni sistematski pregledi su ključni koraci u sprečavanju bolesti i ranom otkrivanju hroničnih i zloćudnih oboljenja. Preduzimanjem preventivnih mera zapravo unapređujete zdravlje – kada se otkriju u početnom stadijumu mnoga ozbiljna zdravstvena stanja mogu se sanirati, a pacijenti proći bez ozbiljnijih posledica.

U cilju prevencije bolesti lekar opšte medicine daće vam i sve potrebne informacije o najvećim faktorima rizika kao što su pušenje, preterana konzumacija alkohola, loše navike u ishrani, stres, fizička neaktivnost, dijabetes, hipertenzija, povišen holesterol i nivo masnoća u krvi, gojaznost itd.

Integrativna medicina – holistički pristup lečenju bolesti 

U poliklinici Longa vita fokus je na integrativnoj medicini – spajajući konvencionalne i komplementarne medicinske metode, zagovaramo temeljan i sistematičan pristup zdravlju kod svakog našeg pacijenta.  Da bismo očuvali zdravlje svojih pacijenata, ali i u što kraćem roku dijagnostikovali i izlečili već prisutnu bolest, kombinujemo klasičnu medicinu sa metodama tradicionalne medicine. U pitanju su metode priznate od strane Svetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja, poput akupunkture, kvantne medicine, homeopatije itd.

Termini integrativna, komplementarna i alternativna medicina se često koriste kao sinonimi. Međutim, izvesne razlike postoje. Integrativna medicina objedinjuje konvencionalne i nekonvencionalne metode lečenja, ali i preventivne mere.

Prema osnovnim principima integrativne medicine čovek je jedinstvo uma i duha, tela i duše, celina koja je u neprekidnoj interakciji sa sredinom u kojoj živi. Samo kada su um i telo u harmoniji možemo da govorimo o zdravlju. Umesto da bude usmereno na određen organ ili sistem, lečenje je orijentisano prema pacijentu kao biću u kom je narušen sklad duha i tela.

Zadatak lekara jeste da doprinesu zdravlju pacijenata i spreče nastanak bolesti. Ukoliko osoba već pati od određenih tegoba, lekar postavlja tačnu dijagnozu i pomaže radeći na uspostavljanju ravnoteže u organizmu pacijenta. Balans podrazumeva mentalno, emocionalno, fizičko, duhovno i socijalno blagostanje.

Kada je u pitanju pojam komplementarna medicina – on podrazumeva primenu prirodnih preparata i tehnika koje nisu deo klasične – konvencionalne medicine.

Procedure u komplementarnoj medicini:

● akupunktura
● metode stimulacije akupunkturnih mikrosistema
● kvantna medicina
● homeopatija
● tradicionalna kineska medicina
● Ajurveda – tradicionalna indijska medicina
● hiropraksa
● osteopatija

Važno je pomenuti da komplementarni pristup obuhvata korišćenje raznih prirodnih proizvoda i različitih vežbi uma i tela. Kada su u pitanju prirodni preparati i homeopatski lekovi, uglavnom je reč o proizvodima biljnog, životinjskog i mineralnog porekla. U homeopatiji govorimo o različitim tinkturama, losionima i kremama, homepatskim rastvorima i sirupima, te praškovima, kristalima, granulama i tabletama.

Što se tiče metoda i tehnika za vežbu uma i tela, u poliklinici Longa Vita pod nadzorom dobro obučenih profesionalaca sprovodimo sesije akupunkture i homeopatije.

Lekari opšte i komplementarne medicine u poliklinici Longa Vita:

Dr Tamara Pejić
Dr Sandra Petrović
Dr Jovana Petrović
Dr Katarina Bajić
Dr Tatjana Mićić
Dr Milkica Kostić

Kontakt