Razvojni poremećaji kojima se treba pristupiti iz više uglova uključuju terapiju stručnjaka psihologa, pedagoga, logopeda, psihijatra, muzikoterapiju. Značajni udeo zauzima adekvatna ishrana.

Bicom opštom dijagnostikom se mogu utvrditi opterećenja za koja se pokazalo da mogu uticati na pojavu i razvoj ovih poremećaja:

– Opterećenje teškim metalima i vakcinama

– Gljivična infekcija

– Intolerancija na hranu

– Nedostatak vitamina i minerala

– Stres

– Toksini

Bicom opštom terapijom se:

– Eliminiše opterećenje teškim metalima i vakcinama

– Gljivična infekcija

– Regulišu tačke vitamina i nutrijenata

– Relaksira nervni sistem- antistres terapija

– Detoksikacija organizma

Iskustva biorezontne metode i pristupa govore da kod dece uopšte, a posebno kod dece sa ovakvim problemima dolazi do značajnog napretka u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, socijalizaciji, ponašanju koji se postižu kontinuiranom Bicom terapijom.

Kontakt