Bicom dijagnostika odnosno Bicom pregled, nema nikakvog štetnog delovanja na čoveka, niti tokom lečenja izaziva bilo kakve nus pojave. Njom se mogu testirati i lečiti osobe u svim životnim dobima, i bebe, mala deca kao i adolescenti. Testiranje BICOM aparatom se preporučuje praktično svima, jer obuhvata kategorije opterećenja koje se u konvencionalnoj medicini još uvek ne uzimaju u obzir, a praksa je pokazala da se često u tim opterećenjima nalazi uzrok mnogim tegobama.

Bicom testiranje obuhvata pregled funkcionalnog stanja organizma kojim se mogu otkriti energetske blokade pojedinih organa ili sistema organa. Na osnovu toga dobija se uvid u njihovu funkcionalnost. Važno je znati da test pokazuje i koji je uzrok određenih blokada što nam dalje govori kojim smerom trebamo ići u lečenju. Sledeći korak je otkrivanje opterećenja na imunom sistemu. Ona mogu biti opterećenja teškim metalima, negativnim zračenjima, pesticidima, industrijskom hemijom, patogenim mikroorganizmima, primljenim vakcinama, toksinima ali i opterećenja izazvana stresom. Dalje pristupamo testu intolerancije na hranu i druge alergene što uključuje alergene iz hrane, inhalatorne alergene, životinjsku dlaku, deterdžente i ostala hemijska sredstva i supstance na koje se javljaju alergijske reakcije. Ako postoji neka namirnica koju koristite, a možda nije sastavni deo ovog testa, slobodno je možete doneti da se proveri kako utiče na Vaš organizam.

OPIS BICOM KATEGORIJA

Čovekov organizam emituje elektromagnetno polje koje se može izmeriti. Isto tako svaki organ i organski sistem ima svoju frekvenciju i vibraciju, koja je merljiva i na kojoj funkcioniše njegova fiziološka funkcija. Bicom aparat sadrži zapis o mnogobrojnim frekvencijama organa i sistema. Bicom testom- Bicom aparatom i principom rezonance se registruje kada neki organ ili sistem “izađe” iz svoje frekvence, što se ispoljava simptomima ili bolešću. Bicom terapijama se tom organu ili sistemu vraća modulirana, ispravljena individualna frekvenca, čime se taj organ “šteluje” na svoju frekvenciju, i time vraća u svoje fiziološko stanje. Ukoliko je organ patološki izmenjen, Bicom terapijama se postiže očuvanje i poboljšanje funkcije tog organa.

Opšta Bicom dijagnostika podrazumeva pregled frekvencija:

– Organa zaduženih za detoksikaciju: jetre, limfe, bubrega, digestivnog trakta

– Štitne žlezde, pankreasa i njihovih hormona kao i hormona nadbubrežih žlezdi

– Imunog sistema

– Metabolizma

– Energetskog kanala kičme

– Test 5 elemenata, čakri, Bahovih cvetnih esencija, alergena, opterećenja spoljašnje sredine, teških metala, vakcina, patogenih mikroorganizama, gljivica.

Opšta Bicom terapija podrazumeva regulisanje onih frekvenci koje su principom rezonance Bicom testom pokazale ispadanje iz svog fiziološkog opsega.

Takođe, zbog potrebe savremenog čoveka za relaksacijom usled svakodnevnog stresa, redovna Bicom terapija podrazumeva frekvence koje deluju relaksirajuće na nervni sistem uopšte, poznate kao “antistres terapije”.

Specifična Bicom dijagnostika podrazumeva pregled frekvencija:

– Organa i sitema na zahtev pacijenta (srce, pluća, centralni i periferni nervni sistem, zglobovi, mišići, arterijski i venski krvni sudovi, sve žlezde i svi hormoni, želudac, koža, urogenitalni sistem, oko, uho, nos, grlo, vitamini, minerali)

– Organa i sistema prema dijagnozi (hipertenzija, dijabetes, psorijaza, reumatidni artritis, diskus hernije, neuralgije, Hašomoto tireoditis, Parkinsonova bolest, anksiozno- depresivni sindrom, urogenitalni problemi, itd.)

– Dodatni test: ortopedski test, psihosomatski test, test blokada, wellbeing, test žlezdi i hormona

Specifična Bicom terapija podrazumeva da, pored opšte Bicom terapije, pacijent dobije i specifičnu frekvencu određenu proširenom specifičnom dijagnostikom.

Dijagnostičko terapijski test setovi (Combined Test Technique – BICOM CTT)

TEST SET 5 ELEMENATA- TEST I TERAPIJA

Bicom test koristi znanja kineske tradicionalne medicine prema kojoj se funkcija u organizmu procenjuje na osnovu kretanja energije u meridijanima. Meridijani su energetski tokovi koji snabdevaju organe i organske sisteme životnom energijom. Kada postoji blokada u kretanju energije ili smanjeno snabdevanje nekog meridijana energijom, to će se odraziti na funkciju organa. Dugotrajni disbalans u snabdevanju organa energijom dovodi do patoloških promena u samom organu. Takođe, bilo koji patološki poremaćaj organa koji nastaje usled unutrašnjih ili spoljašnjih faktora, odraziće se slabijim ili blokiranim protokom kroz pripadajući meridijan. Meridijani pripadaju elementima Vatre, Zemlje, Metala, Vode i Drveta.

Meridijani se ponašaju solidarno i jedni drugima “pozajmljuju” energiju kako bi se funkcija tela održala. Međutim, upravo to može dovesti do hronične iscrpljenosti jednog ili više meridijana, što će osoba osetiti kao akutan ili hroničan simptom.

Ispitivanje elemenata i meridijana Bicom test pruža lekaru adekvatan uvid u energetsko stanje meridijana, a time i u potencijalnu funkcionalnost organizma. Bicom terapijom pomoću pet elemenata se uspešno vraća energija iscrpljenim meridijanima, i balansira celokupna energija u telu. Osoba oseća trenutno olakšanje, poboljšanje stanja i više energije.

TEST SET BAHOVE CVETNE ESENCIJE

Početkom dvadesetog veka britanski lekar dr Edvard Bah je u svojoj dugogodišnjoj praksi primetio da je bolest krajnja manifestacija dugotrajnog psihoemocionalnog stanja u kome se osoba nalazi. Svaka osoba ima svoj jedinstveni karakter, temperament i pritome na svakodnevni život pokazuje emocionalni odgovor. Često je prisutno osećanje brige, straha, nesreće, a kod dece strah, slabija adaptacija na okolinu itd. Dr Bah je proučavanjem cveća izdvojio 38 biljaka čiji cvetovi imaju blagotvorno lekovito dejstvo na psihoemotivno stanje. Ubrzo su postale čuvene pod nazivom “38 cvetnih esencija dr Baha”.

Bicom testom se određuje jedinstvena kombinacija biljaka za svaku osobu, a Bicom terapijom se daje frekvenca određenih biljaka. Na taj način osoba oseća psihičko i emotivno olakšanje i više radosti. Kao potpuno prirodne, lekovite i bezbedne, Bahove cvetne esencije imaju naročitu primenu kod dece koja su kao takva emocionalno nezrela, a suočavaju se sa strahovima, ljutnjom, odbijanjem saradnje itd.

Posebna kombinacija 8 biljaka koju je dr Bah napravio je “Rescue remedy”, kod nas poznata kao lek prve pomoći za svaku vrstu stresa, šoka, traume, straha bola. Ima široku primenu, a osoba oseća prirodno umirenje.

TEST SET ČAKRE

U energetskom telu čoveka se nalaze osnovni energetski centri imaju naziv “cha-kra” što u prevodu znači vrtlog. U telu čoveka nalazi se sedam glavnih čakri postavljenih oko centralne linije tela. Ti osnovni energetski centri akumuliraju životnu energiju-“ pranu, ki ili chi, i nadalje je prenose kroz energetske tokove kako bi svaka ćelija u telu dobila energiju. Čakre treba da budu pune životnom energijom, balansirane i da energija lako protiče, bez blokada. Tada čovek oseća unutrašnji mir, emocionalni balans i fizičku snagu. Dugotrajne blokade u čakrama dovode do pojave umora, iscrpljenosti, nesanice, kao i raznih simptoma usled dugotrajnog deficita energije. Svaka čakra postoji na svojoj jedinstvenoj frekvenci, i kada bi se predstavila bojom, izgledale bi kao boje duge.

Bicom testom se otkrivaju čakre sa blokadom u protoku energije, a Bicom terapijom se te blokade otklanjaju. Čakra se “baždari” na frekvencu koja je njoj svojstvena. Time se omogućava balansiran protok energije kroz čakre koje osoba oseća kao svoje prirodno stanje.

Bicom terapijom meridijana, čakri i Bahovim esencijama se omogućava osnovni holistički pristup: balans energije, uma, tela i emocija.

PSIHOSOMATSKI TEST SET

Pregledom ovog seta ispituju se supstance koje se normalno sintetišu u mozgu, kao što su: acetilholin- neurotransmiter centralnog i perifernog nervnog sistema, asparagin- aminokiselina, neurosteroid- Alfa endopsihozin, endorfini, analozi serotonina i melatonina, serotonin, GABA- neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu, feniletilamin- neuromodulator i drugi. Balansirana sinteza ovih supstanci obezbeđuje normalno funkcionisanje mozga, mišića, reguliše se ciklus spavanja, telesna temperatura, aktivnost hipofize i drugo.

Bicom testom se može otkriti disbalans ovih supstanci, a Bicom terapijama stimulisati njihovo prirodno stvaranje.

Balansiranje ovih supstanci umanjuje posledice starenja i stresa, depresiju i anksioznost, nesanicu, ublažava bol kod reumatskih bolesti, a može pomoći kod epilepsije i Parkinsonove bolesti. Osoba uspostavlja normalan ciklus spavanja, lako se budi, opšte rapoloženje i nivo energije je bolji. Kako je savremeni čovek izložen svakodnevnom stresu, Bicom terapija koja umanjuje stres i pomaže regulisanju neurotransmitera zauzima značajno mesto.

TEST SET ŽLEZDI I HORMONA

Bicom testom može se dobiti uvid u aktivnost žlezdi i njihovih hormona:

hipofize, epifize, štitne žlezde, pankreasa, nadbubrežnih žlezdi i polnih žlezdi. Balansiranje i stabilizacija hormona je osnovni preduslov za spavanje i san, stabilnu emocionalnost, dobar metabolizam, održavanje normalnih nivoa šećera u krvi, nivo energije tokom dana, krvni pritisak, rast i razvoj, reproduktivnu funkciju.

Bicom terapijama se balansira žlezdana i hormonalna aktivnost na potpuno prirodan način. Balansiranje hormona je naročito značajno kod žena u svakom dobu zbog mesečne fluktuacije nivoa hormona.

Stres je naveći ometač normalne funkcije žlezdi i produkcije hormona. Kombinovanom terapijom za otklanjanje stresa i balansiranje hormona postižu se značajni rezultati. Osoba oseća veliki boljitak. Naročito se preporučuje parovima koji žele da ostvare začeće.

ORTOPEDSKI TEST SET

U Bicom testiranju i terapijama poklanja se velika pažnja kičmenom energetskom kanalu. Usled velikog opterećenja na kičmeni stub, nepravilnog držanja i nedostatka fizičke aktivnosti, česte su blokade u ovom kanalu.

Bicom testom može se dobiti uvid u protok energije kroz: kičmeni stub, kukove, kolena, ligamente, tetive, mišiće, i videti opterećenost perifernog nervnog sistema. Takođe se mogu tretirati ožiljci od trauma, preloma, kompresije. Bol u vratu, ramenima, lumbalnom delu kičme, zglobovima je veoma čest simptom koji se veoma uspešno ublažava i otklanja Bicom terapijama.

TEST SET OPTEREĆENJA SPOLJAŠNJE SREDINE

Na naše telo koje je energetsko- materijalne prirode utiču mnoga zračenja iz spoljašnje sredine. Kako su ta zračenja neprimetna, čovek ne oseća nužno njihovo emitovanje, ali oseća posledice tih zračenja. Zračenja obaraju ukupnu frekvenciju tela čime ga čini podložnim na delovanje patogenih mikroorganizama, remete san, izazivaju umor.

Bicom testom se mogu detektovati negativni uticaji spoljašnje sredine kao što je: elektromagnetno zračenje mobilnih telefona, wi-fi uređaja, Bluetooth-a, radara, radiotalasa, podzemnih voda, radioaktivnog zračenja, kompijutera, mikrotalasnih pećnica, i mnogih drugih aparata u domu ili u poslovnom okruženju. Bicom terapijama se iz organizma otklanjaju štetna zračenja.

TEST SET TEŠKI METALI, VAKCINE I OSTALO

Teški metali su sastavni deo spoljašnje sredine i teško ih možemo izbeći. Nakupljanjem teških metala u organizmu mogu se javiti razne tegobe. Opterećenja teškim metalima vakcina čiji su sastavni deo sveukupno slabe organizam i imunitet te nas usporavaju i čine umornima.

Bicom testom mogu se otkriti opterećenja teškim metalima kao što su: živa, formaldehid, bakar, zlato, kobalt, olovo, paladijum, kadmijum i drugi. Takođe, testom se otkriva kojim vakcinama je opterećen naš organizam, kao i konzervansima, aditivima, deterdžentima. BICOM terapijom se podstiče izlučivanje teških metala i ekstracelularnog i intracelularnog prostora.

KTT TEST SET ALERGENA I ALERGO TEST SET PO DR SCHUMACHER-U

Bicom testom se ispituje preko 200 alergena kako inhalatornih tako i alergena iz hrane, životne okoline i različitih supstanci kojima smo izloženi: osnovne grupe namirnica mleko, jaja, žitarice, meso, zatim mahunarke, povrće, voće, začini, biljke, poleni. Jedinstveno za Bicom aparat je to što nam omogućuje da identifikujemo CENTRALNI alergen koji za sobom ,,vuče,, sve ostale alergene, te odmah tretiramo glavni uzrok nastalih problema. Uspešno lečimo sve kategorije alergija kako akutne, tako i hronične, kontakne i pseudoalergije.

TEST SET PARAZITI

Paraziti su organizmi koji se hrane i razmnožavaju na račun viših organizama. Otrkivaju se veoma teško samo kad dostignu veliku masu. Bicom testom se lako otkrivaju paraziti, gliste, amebe koji se mogu nastaniti u raznim organima i sistemima. Bicom terapijama se ojačava organizam do nivoa na kojem se paraziti više ne osjećaju ugodno i shodno tome ga i napuštaju. BICOM terapijom onemogućujemo parazitima da se mirno nastane na i u nama.

TEST SET GLJIVICE I BUĐI

Opterećenja gljivicama i buđima su veoma česta, mogu dugo izazivati različite simptome, a veoma se teško otkrivaju. Candida albicans je gljivica koja se normalno nalazi u koži i sluzokožama digestivnog trakta, disajnih puteva. Samo u kritičnoj masi postaje problem koji se prepoznaje i leči.

Bicom testom se otkriva prisustvo i aktivnost kandide, drugih gljivica i buđi. Bicom terapijama se uspešno leče i otklanjaju prateći simptomi: kožni (alergije), digestivni (nadimanje, dijareja, opstipacija), pa čak i neurološki (vrtoglavice, omaglice).

TEST SET BAKTERIJE

Bicom testom se mogu detektovati mnogobrojne bakterije kao što su: izazivači infekcija disajnih pteva, urogenitalnih puteva, digestivnog trakta, kože. Kao i kod aktivnosti gljivica, čovek može osećati simptome dok ih još nije moguće izolovati. Biorezonantna metoda upravo deluje na tom nivou, otklanja simptome i sprečava dalju upalu.

TEST SET VIRUSI

Bicom testom se mogu detektovati razni virusi koji ometaju normalno funkcionisanje našeg organizma i slabe naš imunitet: herpes virusi, koksaki, citomegalovirus, Epstain-Barrov virus, korona virusi, virusi boginja, cirkulišući virusi itd. Bicom terapijama se ojačava organizam, i utiče na imuni sistem da se lako izbori sa tim virusima.

WELLBEING TEST SET

Čovek je biće uma, tela i emocija. Holistički pristup u terapiji obuhvata sve nivoe čovekovog bića. Bicom testom se može otkriti postojanje frekvencija zarobljenih emocija, emocionalnih toksina, ograničavajućih uverenja, ograničavajućih misli, mentalno starenje, stres, stres kolektivnog nesvesnog. Bicom terapijama se otklanjaju te frekvencije i harmonizuje biopolje. Poseban akcenat se daje frekvenciji wellbeing- što bi u prevodu značilo dobar život.

TEST SET BLOKADE

Alergeni, kandida, buđi, patogeni mikroorganizmi, zračenja, teški metali mogu međusobno stvoriti “spoj” i na taj način stvoriti duboke blokade. Tek otkrivanjem njihovog spoja, može se dobiti terapijski efekat. Bicom terapijama se otkrivaju takozvane spojnice: kandida sa glutenom, pšenicom ili mlekom, zračenja i paraziti, virusi, bakterije, teški metali i patogeni i dr. Bicom terapijama se te spojnice razdvajaju i otklanjaju opterećenja iz organizma.

TEST VITAMINI, MINERALI I SUPLEMENTI

Bicom testiranjem se može detektovati i da li postoji disbalans vitamina i minerala u organizmu. Proverava se i da li postoji deficit, ili suficit nekog mikronutrijenta. Testiraju sve svi vitamini B kompleksa, zatim vitamini A, C, D, E, K, folna kiselina, biotin i holin. Pored toga, testiraju se minerali kao što su: magnezijum, kalcijum, kalijum, jod, selen, cink, hrom, gvožđe, i mnogi drugi. Za dobro zdravlje, i dobar imunitet je jako važno da se nivo vitamina i minerala održava u optimalnim vrednostima. Kada se na pregledu detektuje stanje vitamina i minerala u organizmu, osoba dobija preporuke kako da popravi postojeći disbalans i time unapredi svoje zdravlje.

Pored vitamina i minerala testiraju se i suplementi – provarava se koji bi suplementi odgovarali za korišćenje i koji bi povoljno uticali na zdravstveno stanje testirane osobe. Ovaj test uključuje proveru na: kokosovo ulje, jabukovo sirće, omega 3 i omega 6 masne kiseline, zeolit, kolagen, koenzim Q10, glutamin, L-karnitin, enzim bromelain, aloe veru, i na mnoge adaptogene biljke i alge kao što su: spirulina, hlorela, rodiola, graviola, maka, moringa, ašvaganda, žen-šen…

TEST METABOLIZAM

Test metabolizma otkriva da li postoji energetski disbalans na nivou metaboličkih procesa. To je važno kako za celokupno zdravstveno stanje, tako i za tretiranje gojaznosti ili pothranjenosti. Na detektovane disbalanse metabolizma može da se deluje udruženo Bicom terapijama i ishranom kako bi se na što efikasniji način telo vratilo u balans i izgubilo suvišne kilograme (ili kod slučaja pothranjenosti, gde bi se na zdrav način povećala mišićna masa i procenat masti u telu).
Test metabolizma obuhvata pregled na sledeće metaboličke procese: prisustvo povećane kiselosti organizma i narušene acido-bazne ravnoteže, metabolizam ugljenih hidrata, proteina, aminokiselina, i masti, stanje crevne apsorpcije, aktivnost enzima, detoksikacija međućelijskog tkiva, kao i metabolizam i zadržavanje vode, funkcija pankreasa, ritam sna, metabolizam kolagena…

Pored testiranja metaboličkih procesa, testiraju se i uzroci zdravstvenog problema, gojaznosti ili pothranjenosti – kao što su genetska predispozicija, preosetljiv metabolizam, hormonski disbalans, menopauza, intolerancija na hranu, deficit hranljivih sastojaka i zavisnost. Takođe testira se na kom nivou se problem manifestovao (duhovnom, energetskom, mentalnom, psihičkom, emotivnom, vegetativnom ili fizičkom), a testiraju se i ampule koje pokazuju povezanost između emotivnog i psihičkog stanja i konzumiranja hrane. Tu postoje razni tipovi konumenata, npr. – usamljeni konzument, depresivni konzument, kompenzacijski tip, sebični konzument, konzument uživalac i drugi.

Kontakt