MULTIPLA SKLEROZA je hronično autoimuno oboljenje. Karakteriše se oštećenjem mijelinskog omotača u CNS-u i kičmenoj moždini. Imuni odgovor je izmenjen, pri čemu imune ćelije napadaju sopstvene antigene na nervnim ćelijama. Tok bolesti se javlja u napadima i remisijama, i nepredvidiv je.

Simptomi su mnogobrojni i razlikuju se kod pacijenata:

– Poremećaji vida

– Govora

– Koordinacije i ravnoteže

– Zategnutost mišića

– Trenjenje,mravinjanje…

Uzroci – nerazjašnjeni. Najverovatnije:

– Infektivni agens –virusi ili bakterije

– Nedostatak vitamina D

– Stres

– Pušenje…

Lečenje se sprovodi modifikovanom terapijom jer se ne može tretirati uzrok. Takođe, multidisciplinarnim pristupom i rehabilitacijom.

Bicom opštom i specifičnom dijagnostikom se mogu naći:

– Infektivni agensi

– Nedostatak vitamina D

– Stres

– Individulani simptomi

Bicom opštom i specifičnom terapijom se može delovati na:

– Infektivne agense EBV i Boreliju Burgdoferi

Terapeuti biorezonantne metode u svetu su otkrili da terapijom EBV i bakterije Borelije Burgdoferi se postižu rezultati u smislu poboljšanja simptoma pacijenata, koju i mi primenjujemo kod pacijenata obolelim od MS.

Svakom pacijentu koji boluje od MS-a je pronađena frekvencija Borelije i EBV-a.

Pored toga, osobe koje imaju nerazjašnjene neurološke simptome, imaju zapis o interakciji sa ovim mikroorganizmima.

–  Mišićnu koordinaciju

–  Zatezanje ekstremiteta

–  Vitamin D

–  Stres

– Individualne simptome

Bicom terapija značajno doprinosi poboljšanju subjektivnih simptoma pacijenata, a time je i kvalitet života bolji.

Kontakt