Vaš problem je sviranje u plućima?

Sviranje u grudima najčešće uzrokuju opstruktivne bolesti pluća i disajnih puteva, postojanje stranih tela, kompresija od spolja(tumori). Najčešći je znak astme.

Bronhijalna astma je hronična upala disajnih puteva koja dovodi do njihovog suženja i tegoba u vidu sviranja u grudima, otežanog disanja, kašlja, nedostatka vazduha i iskašljavanja.

Astma je ponajviše vezana za osetljivost bronhija na respiratorne alergene. Brojni su uzroci njenog nastanka, a dele se na spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnji se odnose na okruženje u kojem čovek živi (aerozagađenje, globalno zagrevanje planete, promena klimatskih faktora, urbanizacija, veća prisutnost alergena i polena u vazduhu…), a unutrašnji na samog obolelog (genetska predispozicija, način života, ishrana bez protektivnih materija, sa upotrebom aditiva i veštačkih materija, tzv. fast fud ishrana, štetna navika pušenja, naročito budućih majki tokom trudnoće, učestale infekcije, prevelika upotreba antibiotika, vakcinacija, gojaznost, smanjena fizička aktivnost, stalan boravak u kući, a retko u prirodi…). Udruženo delovanje tih faktora izaziva pojavu bolesti.

Smatra se da od ukupnog broja obolelih dve trećine imaju alergijsku astmu. Alergeni koji mogu da je izazovu jesu unutrašnji (kućna prašina, grinje, buđ, životinjska dlaka) ili spoljašnji (polen drveća, trave i korova). Najčešće pojavi astme prethode simptomi u gornjim disajnim putevima u vidu kijavice, sekrecije i osećaja zapušenosti nosa, a mogu trajati godinama.

Važno je reći da ne postoji lek za astmu, ali postoje načini da se ona drži pod kontrolom, što pacijentima koji pate od astme ostavlja mogućnost da rade sve ono u čemu uživaju.

Testiranje i lečenje alergija

U našoj poliklinici, pomoću aparata Bicom, testiranjem na preko 200 alergena kako inhalatornih tako i alergena iz hrane, životne okoline i različitih supstanci kojima smo izloženi, jasno dolazimo do rezultata alergo testa čijom daljom analizom pristupamo lečenju.

Šta podrazumeva BICOM pregled

Bicom dijagnostika odnosno Bicom pregled, nema nikakvog štetnog delovanja na čoveka, niti tokom lečenja izaziva bilo kakve nus pojave. Njom se mogu testirati i lečiti osobe u svim životnim dobima, i bebe, mala deca kao i adolescenti.

Pulmologija

Pulmologija se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i disajnih puteva. Preglede obavljaju specijaliste interne medicine sa ubspecijalizacijom iz pulmologije – pulmolozi.

Kontakt