BICOM biorezonantna metoda poseban je dijagnostički i terapeutski postupak koji se temelji na najnovijim dostignućima biofizike, odnosno kvantne medicine. Primena ove metode otpočela je pre 30 godina u Nemačkoj da bi do danas bila prisutna u većini zemalja Evrope i Amerike. Biorezonantna terapija, poznata još i kao BRT, nežna je i neinvazivna terpija pomoću vibracija, odnosno frekvencija, koja nema negativnih sporednih efekata na čoveka.

Svaka supstanca, svaka ćelija, svaki deo našeg tela, ali takođe i svaki virus ili bakterija zrače određenom energijom. Imaju jednu tačno određenu i za njih tipičnu frekvenciju s potpuno individualnim karakteristikama. Čovek ima svoje elektromagnetno polje koje se može identifikovati i na koje se može delovati terapijom.

Uz pomoć Bicom aparata, najsavremenijeg aparata ovog tipa u svetu, i naših stručnih lekara i terapeuta koji su Vam svakodnevno dostupni, opušteni uz udobnosti koje Vam pruža naša poliklinika, oslobodite se svih psiho fizičkih opterećenja i njima izazvanih tegoba.

Na današnjeg čoveka ali i decu deluju mnoga opterećenja: hemijski dodaci hrani i vodi za piće, zagađenje sredine, opterećenja prouzrokovana zračenjem, teškim metalima, bezbrojne hemijske supstance i slično. Ova opterećenja deluju na imuni sistem čoveka što kod njega dovodi do nejasnih osećajnih smetnji, hroničnog umora, alergija, autoimunih i hroničnih bolesti pa sve do ozbiljnih telesnih smetnji. Interesantno je da se kod pacijenata sa istim simptomima često mogu utvrditi potpuno različiti uzroci bolesti. Nažalost, uobičajenim metodama često nije moguće otkriti upravo ove različite i individualne uzroke.

Važno je napomenuti da telo raspolaže velikim potencijalom snaga za samoizlečenje. Ono poseduje fenomenalni regulacioni sistem uz čiju pomoć stalno iznova harmonizuje neuobičajene uticaje na njega. Naravno, kada je telo u dužem vremenskom periodu izloženo isuviše velikom broju ili preteškim opterećenjima, ona mogu delovati na njega tako što sputavaju ili čak blokiraju njegove regulacione sposobnosti kao i samoizlečujuće snage.

Od velikog je značaja slušati svoje telo i bol, loš osećaj ili neraspoloženje su jasan znak da se telo ne nalazi u potpuno zdravom stanju jer su se na taj način aktivirali urođeni odbrambeni mehanizmi kod čoveka. Tada telo sugeriše da organizam ne funkcioniše dobro.

Kontakt