Dr Zoran Dimeski Petrović, pedijatar i pulmolog, nakon završenih studija opšte medicine 1995. godine svoju ljubav prema medicini usmerava ka pedijatriji, te 2003. godine završava specijalizaciju u toj oblasti. Nakon višegodišnjeg iskustva u radu sa decom, na Medicinskom fakultetu u Nišu 2015. godine polaže subspecijalistički ispit sa temom „Kontrola astme kod dece uzrasta od 6 do 18 godina”. Završio je Školu rezervnih oficira.  Načelnik je odeljenja pedijatrije i neonatologije u Opštoj bolnici Zdravstvenog centra Gnjilane. Autor je i koautor velikog broja stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim zbornicima i stručnim časopisima.

Za vreme svog radnog iskustva dr Zoran Dimeski Petrović je pružao svoj profesionalni doprinos u okviru više značajnih projekata UNICEF-a, UNHCR-a i Svetske zdravstvene organizacije. Jedan je od osnivača Hilandarskog lekarskog društva, čiji je cilj obezveđivanje zdravstvene zaštite svešteno-monaškog bratstva Hilandara i poklonika koji borave na Svetoj Gori Atonskoj. Ističe značaj kvantne medicine, te je u okviru iste završio obuku. Takođe, zagovornik je integrativne medicine koja svoje uporište ima u okviru Lekarske komore Srbije.

Kontakt