Danijela Popović rođena 02.09.1971.god. u Nišu. Osnovnu i srednju školu završila u Nišu sa odličnim uspehom i Vukovom diplomom.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu maja 1999.god.sa ocenom deset na diplomskom ispitu i prosečnom ocenom 9,74 tokom osnovnih studija.Kao jedan od najboljih studenata odlukom ministra zdravlja decembra 2000.god biva zaposlena na Klinici za kožne i polne bolesti KC Niš i 2001.god dobija specijalizaciju iz dermatovenerologije. Juna 2004.god.polaže specijalistički ispit sa odličnom ocenom.

Od 2004.god.radi kao klinički i ambulantni lekar specijalista dermatovenerolog, najpre na Odeljenju mešovite patologije, potom na Odeljenju za alergologiju i autoimune bolesti, čiji je šef odeljenja bila u periodu od 2017.do 2019.

U svakodnevnom radu osposobljena za uzimanje biopsija kože za histopatološku verifikaciju promena na koži.

Poseduje sertifikat o edukaciji za rad na Ellman aparatu za radiotalasnu hirurgiju koju koristi u svakodnevnoj praksi u cilju otklanjanja papiloma, bradavica, angioma, manjih bazocelularnih karcinoma, kao i kondiloma.

Tokom specijalističkog staža edukovala se na domaćim i stranim kursevima iz dermoskopije za sagledavanje pigmentnih i nepigmentnih promena na koži primenom dermoskopa.

Poseduje sertifikate o završenoj edukaciji iz oblasti krio pro terapije tečnim azotom, hemijskih pilinga kože, mezoterapije, platelet rich plasma treatment (PRP) i sprovodi ih u svom svakodnevnom radu.

Aktivno i redovno učestvuje na Sekcijama dermatovenerologa SLD, domaćim i inostranim kongresima iz oblasti dermatovenerologije.

Poseduje sertifikate dobre kliničke prakse (GCP).

2013.god. stiče zvanje primarijus.

Trenutno je na 3.godini Akademskih doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Kontakt