Dr Tatjana Mićić je specijalista opšte i sertifikovani lekar biorezonantne-kvantne nedicine. Osnovne studije medicine i specijalizaciju završila je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Doktorske studije iz kardiologije upisala je na medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U organizaciji međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes i Srpskog lekarskog društva, u Beogradu je završila edukaciju iz kvantne medicine. Takođe je i licencirani instruktor za prehospitalno zbrinjavanje povređenih osoba i Nacionalni instruktor iz urgentne medicine. U Beču je završila obuku za prehospitalnu primenu terapijske hipotermije.

Autor je i koautor više od 30 stručnih radova iz urgentne medicine, kardiologije, toksikologije, traumatologije i kvantne medicine koji su prezentovani na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima. Zaposlena je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Niš, gde se u svakodnevnom radu susreće sa najrazličitijom patologijom i vitalno ugroženim pacijentima.
Zalaže se za sveobuhvatni pristup očuvanju zdravlja, tj. za objedinjavanje svih metoda lečenja koje mogu da doprinesu očuvanju zdravlja i izlečenju ili kontroli oboljenja. Smatra da uzroke bolesti treba tražiti u međusobno zavisnoj povezanosti čovekove fiziologije, genetike, načina života i ishrane, psiho-emocionalnog stanja i drugih spoljašnjih i untrašnjih faktora.

Veruje da iako tradicionalna i konvencionalna medicina često ne govore istim jezikom, lekar može i treba da usvoji više uglova posmatranja i da kroz individualni pristup izabere onu metodu lečenja, ili kombinaciju više njih, koje će u datim okolnostima najviše pomoći pacijentu. Smatra da treba lečiti osobu, a ne samo bolest. Kvantnu medicinu vidi kao medicinu budućnosti.

Kontakt