Slađana Stojković rođena 03.09.1980 god. U Kumanovu R. S. Makedonija. Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu 2008. god. Nakon obavljenog lekarskogi staža u Vojnoj bolnici i Domu zdravlja u Nišu, radi kao lekar opšte prakse u privatnoj poliklinici u Vlasotincu (Novembar 2008.-Maj 2010.). Specijalizaciju iz Dermatovenerologije na Klinici za dermatovenerologiju u UKC Niš završava maja 2022. god. Od novembra 2022. god. radi kao specijalista dermatovenerolog u DZ Medigroup u Nišu.

Stručno, odgovorno, posvećeno, marljivo pristupa u radu sa ambulantnim i hospitalnim pacijentima.

Kontinuirano se edukuje u oblasti dermoskopije , za sagledavanje pigmentnih i nepigmentnih lezija na koži. U svakodnevnoj praksi obavlja procedure radiotalasne hirurgije za uklanjanje promena na koži radiotalasnim nožem kao sto su papilomi, bradavice, kondilomi, angiomi, seboroične keratoze, bazocelularni karcinimi. Edukovana iz oblasti Krio Pro terapije tečnim azotom i procedure sprovodi u svakodnevnom radu.

Kontinuirano se edukuje iz oblasti estetske dermatologije. Poseduje sertifikate o novim mezoterapijskim protokolima i tehnikama i uspešno obavlja procedure mezoterapije lica I tela kao i PRP (Platelet Rich Plasma) tretmane.

Aktivno učestvuje na brojnih kongresima i kontinuiranim edukacijama iz oblasti dermatologije, etetske medicine, dermoskopije.

15-16.12.2017. Estetska dermatologija – od bazičnih principa do kliničke prakse ASKED
16.03.2018. KME Praktična dermoskopija – osnovni kurs
23.04.2018. KME “Osetljiva koža, mit ili stvarnost”
14-15.12.2018. Izazovi u estetskoj dermatologiji ASKED
25-26.01.2019. Škola dermatologije UDVS
22.02.2019. KME “Osetljiva koža, mit ili stvarnost”
30.03.2019. KME Praktična dermoskopija – napredni kurs
14-16.11.2019. XXI beogradski dermatološki dani sa međunarodnim učešćem – UDVS
13-14.12.2019. Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem ASKED – Dermatologija u estetskoj medicini
24-26.01.2020. Škola dermatologije UDVS
09-10.12.2022. 14. ASKED kongres
20.03.2023. Međunarodni seminar 1. kategorije DERMOSKOPIJA
04.11.2023. Međunarodni seminar 1. kategorije NAOS Dermatološki susreti
18.11.2023. Praktična dermoskopija melanocitnih lezija – napredni nivo

22-25.11.2023. 23.Beogradski Dermatološki Dani sa medjunarodnim učećšćem
8-9.12.2023. 15.ASKED kongres

Član Udruženja Dermatovenerologa Srbije
Član lekarske komore Srbije

Kontakt