Dr Miloš Marković, rođen 1989 godine, završio medicinski fakultet u Nišu 2015. godine, sa prosečnom ocenom 9.85. Nakon studiranja, lekarskog staža i državnog ispita, volontirao godinu dana na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, u KC Niš. Posle toga počeo sa radom u opštoj bolnici u Pirotu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije obavlja u Kliničkom centru Niš. Lekar je, učesnik domaćih i internacionalnih lekarskih kongresa, poznavalac engleskog, francuskog i nemačkog jezika. Takodje ljubitelj je amaterske fotografije. Stručno usavršavanje iz oblasti dermalnih filera obavio je na klinici Medica Aesthetica u Beogradu. Dalje usavršavanje iz estetske i antiaging medicine planira da obavi u zemlji i inostranstvu.

Kontakt