Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završila 1988. godine. Specijalizaciju iz oblasti dermatovenerologije završila 2001. godine u Nišu. U toku 2010. godine usavršavanje iz oblasti dečje dermatologije u Klinici za dečiju dermatologiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu. Član EADV (Evropsko udruženje dermatovenerologa). Polaznik, pasivni i aktivni učesnik mnogobrojnih stručnih sastanaka, simpozijuma i kongresa iz oblasti dermatovenerologije u zemlji i inostranstvu.

Prvo radno mesto u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć u Nišu kao lekar opšte medicine. Od 2002. radi na mestu specijaliste dermatovenerologije na odeljenju za Kožne i polne bolesti Doma Zdravlja Niš. Trenutno na radnom mestu Načelnika specijalističkih službi Doma Zdravlja u Nišu. Nosilac i predavač stručnih sastanaka i kurseva u okviru kontinuirane medicinske edukacije. U okviru savetovališta za mlade Doma Zdravlja Niš aktivan je učesnik u edukaciji adolescenata o rizicima seksualnog ponašanja i polno prenosivim bolestima.

Aktivni učesnik u kampanjama ranog otkrivanja melanoma i drugih karcinoma kože u okviru kampanje Euromelanom.

U toku kontinuirane mdeicinske edukacije stekla sertifikovana znanja, koja aktivno primenjuju iz oblasti:

Kontakt