Dr Ivana Ilić je specijalista pedijatrije i sertifikovani lekar biorezonantne-kvantne medicine.

Završila je Medicinski fakultet u Nišu 1988god. Specijalističke studije iz oblasti pedijatrije završila je  na Medicinskom fakultetu u Nišu 2002god. Radi u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Niš od 1991.god, gde se bavi različitom patologijom dece i odraslih.  Nacionalni je instruktor iz oblasti urgente medicine. Takođe je i licencirani instruktor za prehospitano zbrinjavanje povređenih osoba. Autor je i koautor preko 30 radova iz oblasti urgentne medicine, pedijatrije,reanimatologije i  traumatologije.

Edukaciju iz kvantne medicine završila je u Beogradu , u međunarodnom udruzenju  Accademia Integrativa Quanttes pri  Srpskom lekarskom društvu. Smatra da je holistiški princip pravi način sagledavanja problema pacijenta. Moramo da prevaziđemo trend“ lečenja bolesti“ i da pristupmo lečenju osobe kao celine sa svim svojim specifičnostima.  Uverena je da se klasična i tradicionalana medicina međusobno ne isključuju, naprotiv, da je njihov spoj idealna kombinacija za izlečenje i očuvanje zdravlja.

Kontakt