Završio Medicinski fakultet 1993 godine u Skoplju a nakon toga obavio pripravnički staž u ZC u Leskovcu. Od 1994. godine radio je u Službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Priština gde je naučio važne medicinske veštine i pristupe pacijentima u urgentnim stanjima. Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije završio je u Nišu dana 2001. godine. Trenutno je na magistarskim studijama iz oblasti pedijatrijske gastroenterologije.

Svoje dugogodišnje radno iskustvo stekao je u Dečijem dispanzeru u Domu zdravlja u Lebanu gde je obavljao i dužnost načelnika pedijatrije, nakon čega prelazi u Dom zdravlja Niš, gde i danas radi.

Pohađao je brojne seminare i edukacije u zaštiti zdravlja dece kao i školu ultrazvuka, te je radio ultrazvučne preglede kukova kod odojačadi.

Učestvovao je u radu mobilnih timova pod okriljem Unicef-a na brojnim projektima zdravstvene zaštite u zbrinjavanja dece pogotovo marginalizovanih grupa i dece sa posebnim potrebama.

Kontakt