Mila Dilić, rođena 1983 u Nišu. Završila srednju medicinsku školu Dr Milenko Hadžić, smer fizioterapeutski tehničar i smer medicinska sestra. Višu medicinsku skolu – smer viši fizioterapeut (2007), a zatim je i Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija – smer strukovni fizioterapeut (2010) završila u Beogradu.

Radila je u Institutu Niška banja, Domu zdravlja Doljevac, Ambulanti za fizikalnu medinicu i rehabilitaciju Elite rehab i Ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Galen. Poseduje licencu od 2013 god. Učestvovala na kongresima fizioterapeuta 2006. kao volonter predavač i 2015. kao organizator kongresa. Majka dve divne devojčice.

Kontakt