Novi uspesi Poliklinike Longa Vita: NEHIRURŠKO LEČENJE SKOLIOZE ŠROT METODOM

Poliklinika Longa Vita Niš, jul 2018.  U prethodnom periodu javio nam se veliki broj pacijenata, različitih uzrasta i starosne dobi, kao i različitih stepena deformiteta kičmenog stuba. Ponosni smo što možemo da predstavimo rezultate našeg rada i upoznamo Vas sa Šrot (Schroth) metodom – nehirurškim lečenjem skolioze primenom specifičnih vežbi, koja se uspešno sprovodi u našoj poliklinici.

Šrot metoda je trodimezionalna korekcija kičme, odnosno skolioze i kifoze, koja za cilj ima korekciju deformiteta u periodu dok rast nije završen, odnosno sprečavanje progresije krivine nakon završenog rasta. Zato je veoma važna rana detekcija deformiteta.  S obzirom na to da je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način za rešenje ovog problema.

U zemljama poput Nemačke, Šrot metoda podržana je od državnog sistema zdravstvenog osiguranja i predstavlja standard nehirurške terapije skolioza.

Metoda je bazirana na trodimenzionalnom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice.

Šta se postiže primenom Šrot metode?

– sprečava se progresija krivine i postiže korekcija iste, kako bi se izbegla hirurška intervencija

– povećanje vitalnog kapaciteta pluća i mobilnosti grudnog koša

– smanjenje bola i funkcionalnih smetnji

– poboljšanje posture, estetska poboljšanja

– posturalna kontrola, promena posturalne šeme u mozgu

– osposobljavanje pacijenta da dugotrajno održi

– postignutu korekciju

– povećanje radne sposobnosti i kvaliteta života

Kada se primenjuje Šrot metoda?

– kada je skolioza veća od 10º kod dece uzrasta 9-10 godina,

– adolescentne skolioze

– starijih osoba sa bolnim spinalnim sindromima izazvanih skoliozom

– kod Scheuermann-ove bolesti, hiper/hipokifoza.

Tretmani mogu biti individualni i grupni.

– individualni tretmani traju 15-20 radnih dana.

– pacijent se obučava da postane svestan svog lošeg, skoliotičnog držanja

– da sprovođenjem specifičnih vežbi postigne autoelongaciju (istezanje), autokorekciju segmenata tela i stabilizaciju kičme uz vizuelni biofidbek (posmatranjem sebe u ogledalu)

– važna je obuka disanja u skladu sa Šrot principima

– kada su u potpunosti obučeni, mogu se uključiti na vežbe u manjim grupama pod kontrolom terapeuta

– postignuti rezultati u mnogome zavise od spremnosti pacijenta da sprovede program vežbi kod kuće i da naučene korekcije stava tela primeni tokom svakodnevnih aktivnosti.

Šrot metodu mogu pravilno i pouzdano sprovoditi isključivo lekari osposobljeni za njenu primenu. U Poliklinici Longa Vita sa pacijentima radi jedini sertifikovani lekar za Šrot metodu u Nišu i južnoj Srbiji. Pridružite nam se na putu uspeha i izlečenja, javite se i zakažite svoj pregled.

Sviđa vam se ovaj tekst?

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest

Ostavite komentar

Kontakt