1.Da li tretman boli?

Najčešće ne, tokom ubadanja iglice može se javiti neka senzacija ali sve zavisi od praga za bol svakog pacijenta ponaosob. Crvenilo od igle nakon tretmana, znak je pozitivnog terapeutskog efekta i prolazi brzo.

2.U kom položaju može da se radi tretman?

U zavisnosti od akupunkturnih tačaka koje se tretiraju tretman se radi:

– ležeći na leđa, bok ili na stomak

– sedeći položaj

3. Koliko dugo se drže igle?

Tretman traje od 15-30 minuta najčešće.

4. Koliko iglica se koristi u jednom tretmanu?

Cilj lekara je da se sa što manje tačaka dobije što bolji efekat pa se obično izabere 10-20 tačaka. Relativno mladi pacijenti i fizički aktivni mogu da podnesu veći broj iglica, a postoje pacijenti koji mogu da podnesu samo nekoliko tačaka i to zavisi od svakog pacijenta ponaosob.

5.Da li postoji određena priprema pred tretman?

Preporuka je da pacijenti dođu odmorni, naspavani i nakon laganog obroka da se ne bi javila mučnina i tretman prošao što prijatnije.

6. Šta se ne punktira?

Ne punktira se pupak, bradavice dojki, kožne infekcije i ožiljci, tumorno tkivo (uključujući mladeže i virusne bradavice)

7. Kada se ne primenjuje akupunktura?

U stanju akutne psihoze, akutnog pijanstva; ekstremne slabosti organizma; kod pacijenata sa pejsmejkerom (pacemaker); neposredno posle radioaktivnog zračenja; neposredno nakon primene velikih doza kortikosteroida i psihofarmaka; i oprezno kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji.

8.Kada se izbegava akupunktura?

Izbegava se period za vreme trajanja mesečnog ciklusa; neposredno nakon obroka; u trudnoći, gde postoje tačke koje se ne smeju punktirati.

9. Da li tretman svakom pomaže?

Uprkos dokazanom terapijskom efektu kod najvećeg broja pacijenata, postoji određeni broj ljudi koji veoma malo ili uopšte ne reaguju na tretmane, tkz. „Non-responders“ i njih je oko 10%.

Kontakt