Simptomi koji se javljaju u raznim neurološkim poremećajima su:

Bicom opštom i specifičnom dijagnostikom mogu se detektovati, Bicom terapijom tretirati:

Treba napomenuti da je 2016. godine implementiran prvi Bicom aparat na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu i to baš na odeljenju neurologije. Tom prilikom održan je međunarodni dvodnevni kongres na VMA klinici kojem su prisustvovali lekari Longa Vita poliklinike, gde su razmenjena iskustva i najnoviji protokoli za lečenje neuroloških pacijenata na Bicom aparatu. Lekari poliklinike Longa vita kontinuirano prate edukacije iz ove oblasti i uspešno primenjuju terapije kod neuroloških pacijenata. Dugogodišnje studije kao i praksa, pokazale su da se terapijama na Bicom aparatu izuzetno uspešno tretiraju neurološki problemi kod pacijenata.

Kontinuiranom Bicom terapijom može se poboljšati hroničan neurološki problem.

Kontakt