Hronična bolest je bolest ili drugo zdravstveno stanje koje ima perzistentnu ili dugotrajnu prirodu. Uzrokovana kombinacijom mnogih faktora, manifestuje se dugim periodom latencije i trajanja.

Međutim, mnogo puta imate dijagnozu ali ne i potpuni način lečenja. Alopatski lekovi (koje Vam je prepisao lekar) pomažu Vam da kvalitetnije živite sa Vašim tegobama. Ponekad, otkrivanjem drugih uzroka i opterećenja Vašeg organizma, možemo izlečiti ili sprečiti progresiju mnogih hroničnih bolesti.

Ono čime se mi bavimo je upravo to: otkrivanje opterećenja organizma kojima se zapadna medicina ne bavi. Na taj način, otklanjanjem tih opterećenja, lečenjem kvantnom medicinom, dolazimo do brojnih uspešnih rezultata. Pacijenti se bolje osećaju, u svakom pogledu i fizički i psihički.

Kontakt