HIPERTENZIJA je povišeni krvni pritisak iznad 140/90mmHg. Često ne daje simptome, a kada se pojavi znači da je već došlo do oštećenja na unutrašnjim organima. Hipereteznija se smatra esencijalnom, što znači da uzrok nije poznat, a na prvom mestu je stresan način života.

Uzroci:

Gojaznost, hipertenzija i hiperholesterolemija čine trijas koji najčešće dovodi do komplikacija.

Komplikacije dugotrajne hipertenzije su:

Simptomi:

Lečenje – pored upotrebe lekova lekovima i uvođenja redovne fizičke aktivnosti,

Bicom opštim i specifičnim terapijama može se postići obavezna:

Kontakt