Bronhitis je upala sluznice bronhija. Može biti akutnog (traje oko 14 dana) ili hroničnog toka (traje najmanje tri meseca tokom dve godine).

Simptomi:

Uzroci:

Terapija bronhitisa se prilagođava tipu bronhitisa. Hronični bronhitis može značajno narušiti kvalitet života ako pređe u teške oblike hronične opstruktivne bolesti pluća.

Bicom opštom i specifičnom dijagnostikom može se detektovati:

Bicom opštom i specifičnom terapijom može se:

Bicom terapijama pacijentima koji boluju od hroničnog bronhitisa se značajno poboljšati kvaliteta života.

Kontakt