Simptomi bronhijalne astme mogu biti:

Glavni faktori rizika su:

Bicom opštom I specifičnom dijagnostikom se može otkriti:

Bicom opštom i specifičnom terapijom se može regulisati:

Bicom terapijama se postiže smanjenje ušestalosti astmatičnih napada, bolja regulacija astme, uz kontinuirano lečenje propisanom terapijom. Mnogi pacijenti su uspeli uz pomoć Bicom terapija smanjiti učestalost uzimanja pumpica, a neki su i potpuno ostavili uz saglasnot njihovih lekara.

Kontakt