Bicom biorezonantna metoda lečenja ima, za razliku od klasične medicine, holistički pristup lečenju. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicini, već se posmatra sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i sl. Ovaj pristup podrazumeva da je svaki čovek jedinka za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti. Bicom biorezonantnom metodom se mogu testirati i lečiti deca bez ikakvih posledica po njihovo zdravlje.

Ova metoda spada u komplementarnu medicinu. To znači da ona ne isključuje ostale metode. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s a drugim metodama. Ovo proističe iz činjenice da kvantna medicina i biorezonanca ne ometaju već započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih lekova.

Bicom terapiju možemo koristiti preventivno kako bismo sprečili nastanak oboljenja. Na primer, terapiju protiv stresa možemo koristiti kada smo izloženi velikom stresu i tako neutralisati štetne posledice po organizam, takođe, osoba koja puno radi i ne odustaje od posla čak i kada oseća da je na izmaku snage može koristiti pomenutu terapiju da se ne bi potpuno slomila, pala u postelju i sl.

Takođe, ova metoda se može koristiti i terapijski, kada je neka bolest već ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. Tada se najčešće kombinuju terapijski programi kako bi se pokrili svi aspekte bolesti.

I na kraju, Bicom biorezonantna metoda se može koristiti i u procesu rehabilitacije. Tako će proces potpunog ozdravljenja i oporavka od bolesti biti brži i efikasniji. Npr. ako je osoba potpuno iscrpljena od bolesti, bilo fizički ili psihički, terapijom ćemo uticati na poboljšanje njenih psihofizičkih aktivnosti, uklonićemo joj energetske blokade, oslobodićemo njeno telo od nagomilanih toksina, štetnih zračenja, teških metala i drugih opterećenja, ispitaćemo njene meridijane i osloboditi puteve za slobodan protok energije kroz ugrožene meridijane, ojačati njen imunitet, osloboditi je napetosti, nervoze, strahova i sl.

Kontakt