14875|https://longavita.rs/wp-content/uploads/2019/07/DSC00002-2.jpg">

Noseći čip, pacijent je terapijski pokriven između dolazaka, čime postižemo brže i bolje rezultate.

Terapijske frekvencije – mustre – mogu se memorisati na Bicom čip. Bicom čip je izrađen od oplemenjenog čelika sa visokim sadržajem gvožđa i magnetnom obradom, čime dobija izvanrednu memorijsku sposobnost.

Čip je obložen malim, za kožu prijatnim flasterom. Za vreme tretmana se postavlja u priključak za memorisanje na aparatu a nakon terapije se lepi na odgovarajući deo tela pacijenta. Najpogodnije mesto za to je – u akupunkturi poznata tačka “more energije” – koja se nalazi dva prsta širine ispod pupka. Osim ovde, čip se može zalepiti i direktno na bolno mesto, kao na primer kod problema sa zglobom kuka nalepi se direktno na to mesto.

Osnovna funkcija čipa je produženo dejstvo terapije jer čip pamti terapijski zapis do četiri nedelje, stim da vremenom jačina zapisa slabi. Samim tim, on jača delotvornost terapije, jednostavan je za korišćenje i pruža sigurnost za Bicom terapeute. Kod nošenja čipa ne postoji efekat preterane terapije jer telo uzima onoliko informacija koliko mu je potrebno.

Ne postoje alergijske reakcije na Bicom čip. Veoma retko može se javiti blago crvenilo na koži ispod čipa, kao reakcija na terapiju. Čip se kupuje jednom i nema ograničen rok trajanja. Nije preporučljivo koristiti čipove drugih osoba.

Kontakt