Čovek ima svoje elektromagnetno polje koje se može snimati i na koje se može delovati terapijom. Mnogi faktori mogu imati pozitivna ili negativna dejstva na elektromagnetno polje čoveka zavisno od svoje prirode i jačine. Delovanje stranih supstanci kao što su virusi, bakterije, paraziti, kućna hemija, teški metali, elektrosmog, geopatogena zračenja, aditivi hrane ili hrana na koju je čovek intolerantan, stvaraju interferencu/smetnje dobrim vibracijama elektromagnetnog polja čoveka. Bicom aparat ima separator oscilacija putem koga razdvaja dobre, harmonične oscilacije pacijenta od patoloških odnosno disharmoničnih.

Preko elektroda se preuzimaju mikromagnetne informacije iz tela pacijenta i vode do aparata koji ih odvaja na dobre i loše. Dobre informacije se čuvaju a loše Bicom aparat identifikuje, vrši njihovu inverziju, odnosno pretvara ih u zdrave, i kao takve ih šalje pacijentu.

Na ovaj način se brišu loši uticaji virusa, bakterija, parazita, gljivica, teških metala putem brisanja njihovih elektromagnetnih talasa.

Najvažnije je odvojiti talase koji opterećuju organizam od talasa koji su za njega korisni.
Po tome je Bicom aparat jedinstven.

Kontakt