Naše metode

Home / Fizikalna medicina / Naše metode

Metode koje koristimo su:

– Dekompresivna terapija kičme
– Dijadinamična struja
– Eksponencijalna struja
– Elektroterapija
– Galvanska struja
– H struja
– Interferentna struja
– Kineziterapija
– Laseroterapija
– Magnetoterapija
– Parafango terapija
– Ruska struja
– TENS (transkutana električna nervna stimulacija)
– Ultrazvučna terapija
Posebno smo ponosni na metodu koju jedini sprovodimo u jugoistočnoj Srbiji, a to je:
ŠROT METODA
Šrot (Schroth) metoda je trodimezionalna korekcija kičme, odnosno skolioze i kifoze. Kako je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način da se taj problem reši. Metoda je bazirana na kontrolisanom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice. Njome se efikasno sprečava progresija krivine kičme i postiže korekcija iste, te omogućava da se izbegne kasnija hirurška intervencija. Primenjuje se kod dece i odraslih.
Takođe, i na jednu od najtraženijih usluga u našoj poliklinici, a to je:
DEKOMPRESIONA TERAPIJA KIČME
Dekompresiona terapija kičme (DTK) je izrazito uspešna neoperativna procedura za lečenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme. U tretmanu ovom procedurom koristi se sofisticirana oprema u kombinaciji sa modernim stolovima za trakcijsku terapiju. Dekompresivna terapija nežno isteže kičmu, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme što omogućava prirodni proces izlečenja.
U Poliklinici Longa Vita dostupne su i usluge fizikalne medicine i rehabilitacije za najmlađe:
DEČIJA FIZIJATRIJA I REHABILITACIJA
Pokret omogućava deci da istražuju i na taj način otvara se prozor učenja kroz osećaj i dodir nove sredine. Fizikalna terapija se fokusira na pomoć deci da steknu motoričke veštine ili poboljšaju kvalitet onih koje već poseduju. Naša poliklinika pruža usluge specijalizovane fizijatrije i rehabilitacije za odojčad, decu i adolescente.
Više o svim metodama možete saznati u posebnim člancima na našem sajtu.