Metode koje koristimo su:

– Dekompresivna terapija kičme

– Dijadinamična struja

– Eksponencijalna struja

– Elektroterapija

– Galvanska struja

– H struja

– Interferentna struja

– Kineziterapija

– Laseroterapija

– Magnetoterapija

– Parafango terapija

– Ruska struja

– TENS (transkutana električna nervna stimulacija)

– Ultrazvučna terapija

Posebno smo ponosni na metodu koju jedini sprovodimo u jugoistočnoj Srbiji, a to je:

ŠROT METODA

Šrot (Schroth) metoda je trodimezionalna korekcija kičme, odnosno skolioze i kifoze. Kako je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način da se taj problem reši. Metoda je bazirana na kontrolisanom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice. Njome se efikasno sprečava progresija krivine kičme i postiže korekcija iste, te omogućava da se izbegne kasnija hirurška intervencija. Primenjuje se kod dece i odraslih.

Takođe, i na jednu od najtraženijih usluga u našoj poliklinici, a to je:

DEKOMPRESIONA TERAPIJA KIČME

Dekompresiona terapija kičme (DTK) je izrazito uspešna neoperativna procedura za lečenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme. U tretmanu ovom procedurom koristi se sofisticirana oprema u kombinaciji sa modernim stolovima za trakcijsku terapiju. Dekompresivna terapija nežno isteže kičmu, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme što omogućava prirodni proces izlečenja.

U Poliklinici Longa Vita dostupne su i usluge fizikalne medicine i rehabilitacije za najmlađe:

DEČIJA FIZIJATRIJA I REHABILITACIJA

Pokret omogućava deci da istražuju i na taj način otvara se prozor učenja kroz osećaj i dodir nove sredine. Fizikalna terapija se fokusira na pomoć deci da steknu motoričke veštine ili poboljšaju kvalitet onih koje već poseduju. Naša poliklinika pruža usluge specijalizovane fizijatrije i rehabilitacije za odojčad, decu i adolescente.

Više o svim metodama možete saznati u posebnim člancima na našem sajtu.

Kontakt