Magnetoterapija je vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja u cilju lečenja različitih bolesti i stanja. Predstavlja efikasnu, bezbednu i neinvazivnu metodu kojom se stimuliše obnavljanje (regeneracija) tkiva nakon oštećenja. Ova vrsta terapije pokazuje niz prednosti u lečenju, pre svega zbog širokog spektra oboljenja gde se može primeniti.

Terapijska dejstva magnetoterapije su:

– analgetsko

– antiinflamatorno

– antiedematozno

– poboljšanje protoka arterijske i venske krvi

– poboljšanje oksigenacije i metabolizma tkiva

– poboljšanje imunoloških snaga organizma

– stimulacija endokrinih funkcija

– stimulacija reparativnih procesa u tkivima

– stimulacija osteogeneze

Indikacije za primenu magnetnog polja su:

– bolesti mišićno koštanog sistema (povrede – kontuzije, istegnuća mišića, povrede ligamenata, luksacije i distorzije, frakture – naročito kod otežanog stvaranja kalusa, pseudoartroze

– reumatske bolesti, degenerativni i zapaljenski procesi, osteoporoza, vanzglobni reumatizam

– stanja nakon operacija diskus hernija, operacija na mišićima i tetivama, usporeno zarastanje rana, kontrakture

– neuralgije, spastične i mlitave pareze, glavobolje

– hipertenzija, hipotenzija, poremećaji periferne cirkulacije, dekubitusi, hemoroidi, cellulitis

Kontakt