Magnetoterapija

Home / Fizikalna medicina / Magnetoterapija
Magnetoterapija je vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja u cilju lečenja različitih bolesti i stanja. Predstavlja efikasnu, bezbednu i neinvazivnu metodu kojom se stimuliše obnavljanje (regeneracija) tkiva nakon oštećenja. Ova vrsta terapije pokazuje niz prednosti u lečenju, pre svega zbog širokog spektra oboljenja gde se može primeniti.
Terapijska dejstva magnetoterapije su:
– analgetsko
– antiinflamatorno
– antiedematozno
– poboljšanje protoka arterijske i venske krvi
– poboljšanje oksigenacije i metabolizma tkiva
– poboljšanje imunoloških snaga organizma
– stimulacija endokrinih funkcija
– stimulacija reparativnih procesa u tkivima
– stimulacija osteogeneze
Indikacije za primenu magnetnog polja su:
– bolesti mišićno koštanog sistema (povrede – kontuzije, istegnuća mišića, povrede ligamenata, luksacije i distorzije, frakture – naročito kod otežanog stvaranja kalusa, pseudoartroze
– reumatske bolesti, degenerativni i zapaljenski procesi, osteoporoza, vanzglobni reumatizam
– stanja nakon operacija diskus hernija, operacija na mišićima i tetivama, usporeno zarastanje rana, kontrakture
– neuralgije, spastične i mlitave pareze, glavobolje
– hipertenzija, hipotenzija, poremećaji periferne cirkulacije, dekubitusi, hemoroidi, cellulitis