Elektroterapija je oblast fizikalne medicine koja se bavi primenom raznih vrsta električnih struja u cilju lečenja. Poliklinka Longa Vita opremljena je najmodernijom salom za elektropterapiju i uređajima poslednje generacije.

U elektroterapiji se koriste jednosmerne i naizmenične struje.

jednosmerne struje spadaju:

– Galvanske struje – stimulišu krvotok u regiji kroz koju prolaze, poboljšavaju trofiku i metabolizam tkiva, deluju resorptivno kod otoka tkiva, smanjuju spazam mišića, smanjuju osećaj bola, u obliku elektroforeze. Pomoću ovih struja, unosi se veliki broj lekova preko kože.

– Dijadinamičke struje – ispoljavaju snažno analgetsko dejstvo, analgezija nastaje brzo i traje dugo, povećava se lokalna cirkulacija, smanjuje spazam (“grč“) mišića, smanjuje se otok, izaziva mišićna kontrakcija.

– Eksponencijalne struje – izazivaju mišićnu kontrakciju, primenjuju se u tretmanu perifernih oduzetosti (pareza i paraliza) ali i zdravih mišića, u cilju jačanja istih. Ove struje se takođe koriste i za stimulaciju mišića unutrašnjih organa: kod atonične mokraćne bešike, opstipacije (zatvora), i kod postoperativne atonije mišića creva.

naizmenične struje spadaju :

– Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) – deluje izrazito anelgetski, te se koristi kod svih bolnih stanja u rehabilitaciji.

– Interferentne struje (IFS) – deluju stimulativno na krvotok, što vodi boljoj prokrvljenosti i oksigenaciji tkiva, bržem odstranjivanju toksina. Analgetski, deluju stimulativno na oštećene nerve. Stimulišu stvaranje kalusa kod fraktura i deluju antiinflamatorno.

– Ruske struje – primarno se koriste kod kod sportske populacije za jačanje mišića i povećanja mišićne performanse. U terapiji se koriste za povećanje mišićne mase i jačine za vreme i nakon neaktivnosti, za ublažavanje bola i za smanjenje otoka.

– H struja – zahvaljujući izrazitom analgetskom i biostimulativnom delovanju, zastupljena je u terapiji velikog broja oboljenja, posttraumatskih stanja, poremećaja cirkulacije i reumatskih bolesti.

Indikacije za primenu elektroterapije:

Kod traumatoloških bolesnika:

– povreda mekih tkiva,

– posttraumatskih kontraktura,

– posttraumatskih komplikacija,

– postfrakturnih stanja,

Kod reumatoloških bolesnika:

– artroza perifernih zglobova (kukova, kolena, zglobova šaka i stopala);

– cervikalnog i lumbalnog sindroma;

– reumatoidnog artritisa;

– vanzglobnih reumatskih oboljenja (burzitisa, tendinitisa, entezitisa, epikondilitisa).

Kod neuroloških bolesnika. Ubrzavaju regeneraciju oštećenih nerava, te se koriste kod neuralgija, neuritisa, radikulopatija, polineuropatija.

Kod vaskularnih bolesnika. Za lečenje funkcionalnih i organskih poremećaja periferne cirkulacije (Rejnoova bolest, Birgerova bolest…)

Kod ginekoloških bolesti, za lečenje upalnih procesa, dismenoreja.

Kod sportskih povreda

Nakon dugotrajne imobilizacije ili inaktiviteta, prevencija atrofije skeletne muskulature.

Lečenje opstipacije, stres inkontinencije urina.

Kontakt