Prof. Dr Jovan Ranđelović, rođen je u Nišu 08.08.1946 godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu. Diplomirao je 1972 godine na Medicinskom fakultetu u Nišu. Poslediplomske studije iz oblasni Mikrobiologije upisao je 1981. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu gde je odbranio rad i stekao akademsko zvanje magistra medicinskih nauka.

Zvanje doktora medicinskih radnika stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu gde je 1990 godine odbranio doktorsku disertaciju.

Specijalizaciju iz oblasti dermatovenerologije završio je 1982 godine u Beogradu.

Radno iskustvo stekao je kao lekar specijalista na klinici za kožne bolesti u Nišu i kao nastavnik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.

Na rukovodećim radnim mestima radio je kao šef službe, načelnik odeljenja, direktor klinike za kožne bolesti i kao šef katedre za medicinske predmete Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.