Milica Stevanović

Strukovni fizioterapeut

Diplomirala je na Visokoj medicinskoj školi – smer strukovni fizioterapeut 2006. godine. Volontirala u Domu zdravlja Niš, nakon toga u Merošini gde je dobila licencu za rad izdatu od Komore medicinskih sestara i tehničara Republike Srbije. U želji za novim saznanjima završila je više edukativnih kurseva iz oblasti ručne masaže. U skladu sa visokim kriterijumima naše Poliklinike obučena je za rad sa decom na polju lečenja i rehabilitacije različitih deformiteta, neuroloških i reumatskih oboljenja kao i povreda kod dece. 

Poseduje sertifikat o posebnoj edukaciji za dekompresivnu terapiju kičme izdatog od strane britanske medicinske kompanije BTL.