Milan Maksimović

Viši fizioterapeut

Diplomirao je na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji 2010. godine. Svoje stručno usavršavanje otpočeo je već 2006. godine u Gamzigradskoj banji gde je usavršio svoja znanja iz oblasti kineziterapije radeći sa pacijentima sa povredama donjih ekstremiteta. Kasnije, stručno usavršavanje nastavlja u Institutu „Niška Banja“ gde je pune tri godine radio na rehabilitaciji srčanih i ortopedskih pacijenata. Izuzetnu stručnost u radu sa bebama i malom decom stekao je u Domu zdravlja Gračanica gde se posebno usavršavao za rad sa bebama koje imaju poremećaj lokomotornog sistema, deformitete kao i paralize. Njegova stručnost i posvećenost svakom pacijentu individualno ono je što ga krasi i zbog čega ga pacijenti Poliklinike Longa Vita već godinama obožavaju.