Dr Toma Milošev

Lekar specijalista fizikalne medicine sa rehabilitacijom

Dr sci med Toma Milošev, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skoplju 1976. godine. Na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije upućen je kao lekar Zavoda za ortopedska, koštano – zglobna i degenerativna oboljenja u Ribarskoj Banji u kojem zavodu je proveo ceo svoj radni vek.

Dugi niz godina bio je direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Ribarka banja”. U penziji je od 2014. godine od kada radi u privatnoj praksi. Ogromno iskustvo koje je stekao na radu u Ribarskoj banji, kao i znanje stečeno dugogodišnjim usavršavanjem u zemlji i inostranstvu dragnoceni su za naše pacijente.