Dr Nataša Savić

Specijalista fizikalne medicine sa rehabilitacijom

Dr Nataša Savić, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2000. godine. Specijalističke studije iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije završila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Završila je više edukativnih kurseva iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije ortopedskih, kardioloških, reumatoloških bolesnika. Zaposlena je u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji, na mestu predavača na smeru strukovni fizioterapeut.

Poseduje sertifikat o posebnoj edukaciji za dekompresivnu terapiju kičme izdatog od strane britanske medicinske kompanije BTL.