Dr Milena Davinić

Doktor opšte medicine, sertifikovani lekar biorezonantne-kvantne medicine i reiki učitelj

Dr Milena Davinić, lekar opšte prakse, Majstor Reiki prirodne energetske medicine, NLP Master i terapeut biorezonantne metode.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Nišu i stručnog ispita, daje svoj humani doprinos zajednici i nadograđuje svoje iskustvo u medicini u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Nišu, gde se stručno osposobljava za zbrinjavanje urgentnih stanja dece i odraslih. Ljubav prema medicini i prioritet medicine vidi u lečenju dece, što je usmerava ka pedijatriji gde je specijalizant treće godine.

U svom višegodišnjem radu sa ljudima, uočila je neophodnost da se čoveku pristupi sa najdubljeg energetskog nivoa, kao prventsveno energetskom biću, jer je poznato da je sve u prirodi čestica ili talas.

Veruje da medicina ne treba samo da leči, već i da isceljuje, prevenira, podstiče i održava celokupno zdravlje. Čvrsto zastupa stav da je medicina za čoveka kompletna samo kada uklapa klasičnu i tradicionalnu i samo tako pruža čoveku mogućnost da dosegne maksimalni potencijal zdravlja i napretka. Tako duži niz godina uspešno spaja medicinu kao lekar, energiju kao Reiki Majstor i komunikaciju kao NLP Master u cilju lečenja, isceljivanja, i unapređenja celokupnog zdravlja ljudi i dece.

Kako je čovek energetsko, emotivno, mentalno i fizičko biće, tako je balans svih nivoa uslov zdravlja i blagostanja.