Dr Jovana Petrovic diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Lekarski staž obavila u Domu Zdravlja Niš i Klinickom centru Niš, nakon čega je položila državni ispit i dobila zvanje doktora opšte medicine. Takođe je sertifikovani lekar biorezonantne-kvantne medicine.

Od 2019. Godine je na Doktorskim akademskim studijama na Medicinskom fakultetu u Nišu sa zvanjem istraživač pripravnik.

U organizaciji međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes i Srpskog lekarskog društva, u Beogradu je završila edukaciju iz kvantne medicine i akupunkture. Danas je aktivan član Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije i Udruženja Multiple Skleroze Srbije. Bavila se volonterskim radom i logistikom na međunarodnim kongresima u okviru B cell platforme.

Učestvovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim kongresima kao autor više radova iz oblasti dermatovenerologije i koautor iz oblasti nefrologije i hematologije.

Kontakt