Bojana Gašić

Strukovni fizioterapeut

Visoku medicinsku školu – smer strukovni fizioterapeut završila je u Ćupriji 2013. godine. Nakon toga radila je u Kliničkom centru u Nišu i za to vreme stekla praktična znanja u lečenju i rehabilitaciji dece i odraslih od neuroloških i reumatskih oboljenja kao i kod postraumatskih stanja. Njenu blagu narav i osmeh na licu naši najmlađi pacijenti najviše vole, pa je stoga i najčešće orjentisana na rad sa decom, kako individualno tako i u grupnim kinezi vežbama. Posebne tehnike masaže koje je usavršavala na brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu, dragocene su za naše klijente.