Dr Jelena Kostć
Akupunktura Longa Vita

Lekar opšte medicine i sertifikovani lekar akupunkture

Rođena 1989. godine. Medicinski fakultet završila 2016.god, kada kreće i sa obrazovanjem iz oblasti tradicionalne medicine. Kompletnu edukaciju o akupunkturi završila krajem 2018.godine na ECPD Institutu u Beogradu, nakon čega je pohađala jednogodišnju praksu kod stručnjaka iz oblasti akupunkture u Nišu. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije upisala 2019.godine na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Niš, na kojoj trenutno pohađa III godinu.

Svoju ljubav prema prirodnim metodama lečenja svakodnevno prenosi na praksu i rad sa pacijentima. Posvećena svom životnom pozivu, i spremna za sticanje i prihvatanje novih veština koji objedinjuju tradicionalne i moderne načine lečenja čoveka u celini. Supruga i majka dva divna dečaka.